GIỚI THIỆU CHUNG

   Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc là trường liên cấp 1-2, trường được thành lập ngày 15-10-2015 trên cơ sở sáp nhập hai Nhà trường nằm trên địa bàn xã Nậm Chạc huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai: gồm trường tiểu học Nậm Chạc và trường PTDTBT THCS Nậm Chạc

Năm học 2017 - 2018 Nhà trường gồm có hơn 500 em học sinh cùng hơn 50 cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên cùng điều kiện cơ sở vật chất kĩ, phòng học, phòng ở bán trú, các phòng chức năng... đảm bảo các điều kiện cho công tác dạy và học, đặc biệt là hệ thống phòng ở dành cho hợn 200 em học sinh bán trú được quan tâm đầu tư