Ảnh thầy và trò Trường PTDTBTTH&THCS Nậm Chạc trước giờ lên đường tham dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 năm học 2020 - 2021