Tặng quà cho học sinh đầu năm

Câu lạc bộ Thiện Nguyện Hoa Sen- Hà Nội tặng quà cho học sinh xã Nậm Chạc

Câu lạc bộ Thiện Nguyện Hoa Sen- Hà Nội tặng quà cho học sinh xã Nậm Chạc