KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ văn bản số 529/PGD&ĐTngày 21/11/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018. Bậc THCS trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh, năm học 2017-2018 cấp THCS như sau:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ văn bản số 529/PGD&ĐTngày 21/11/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018. Bậc THCS trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh, năm học 2017-2018 cấp THCS như sau:

I. Mục đích - Yêu cầu

1. Tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc, khách quan, công bằng phản ánh đúng quá trình dạy học và kết quả học tập của học sinh trong quản lý chất lượng và chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục.

II. Nội dung

1. Kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh

1.1. Kiểm tra học kỳ I, năm học 2017-2018

a. Lịch kiểm tra: Các môn theo quy định của phòng:

Ngày

 

Môn thi

 

 

Khối lớp

Thời gian thi

Thời gian làm bài

 

 

15/12/2017

 

Toán

 

6, 7, 8, 9

 

8h00

90 phút (Không kể thời gian giao đề)

16/12/2017

Ngữ văn

 

6, 7, 8, 9

 

8h00

90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Tiếng anh

 

6, 7, 8, 9

10h

45 phút (Không kể thời gian giao đề)

18/12/2017

GDCD

6, 7, 8, 9

7h30

45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Hóa học

8, 9

8h30

45 phút (Không kể thời gian giao đề)

19/12/2017

Vật lý

9

7h30

45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Sinh học

9

8h30

45 phút (Không kể thời gian giao đề)

   KHTN (MHTHM)

6, 7, 8

7h30

90 phút (Không kể thời gian giao đề)

20/12/2017

Lịch sử

9

7h30

45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Địa lý

 9

8h30

45 phút (Không kể thời gian giao đề)

   KHXH (MHTHM)

6, 7, 8

7h30

90 phút (Không kể thời gian giao đề)

 *Các môn TD, Âm nhạc, Mĩ Thuật, Công nghệ Tin học giao cho giáo viên bộ môn kiểm tra theo KHGD xong trước ngày 20/12/2017

*Sau khi tổ chức kiểm tra học kỳ I các môn còn chương trình giáo viên tiếp tục tổ chức học đảm bảo đầy đủ, không cắt xén chương trình.

b. Nội dung kiểm tra, đề kiểm tra: Đảm bảo yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng môn học; có sự phân hóa và phù hợp với trình độ, năng lực các đối tượng học sinh; tăng thời lượng cho các câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực...

- Xây dựng ma trận đề kiểm tra theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập và trong cuộc sống). Không áp dụng hoàn toàn hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các bài kiểm tra học kì.

- Sở GD&ĐT xây dựng ma trận đề kiểm tra chung toàn tỉnh đối với môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ từ lớp 6 đến lớp 9.

- Phòng GD&ĐT xây dựng ma trận đề kiểm tra chung toàn huyện đối với môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, KHTN, KHXH.

- Giáo viên được phân công ra đề tổ chức ra đề kiểm tra cuối học kỳ, đảm bảo theo ma trận đề chung của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT đã xây dựng (chú ý ra 2 đề/1 môn) và duyệt bộ đề, hướng dẫn chấm với TTCM ngày 7/12/2017 . TTCM duyệt với phó hiệu trưởng vào ngày 8/12/2017.

- Phân công ra đề kiểm tra

 

Môn thi

 

 

Khối lớp

Giáo viên ra đề

Toán

6

Vân

7

Văn

8

Tuyến

9

Nguyên

Ngữ văn

6

Liên

7

Thảo

8

Ngọc

9

Yến

Tiếng anh

 

6

Phúc

7

Phúc

8

Phúc

9

Phúc

GDCD

6

Ngọc

7

Nguyễn Yến

8

Lê Yến

9

Thảo

Hóa học

9

Phương

Vật lý

9

Văn

Sinh học

9

Phương

KHTN

 

6

Hường -Tuyến

7

Phương - Văn

8

Vân - Hường

Lịch sử

9

Ngọc

Địa lý

9

Thủy

KHXH

6

Thảo - Thủy

7

Ngọc - Thủy

8

Liên - Thủy

Tin học

6

Lan

7

Hải

8

Lan

Thể dục

6,7,8,9

Chuyên- Ngọc

Âm nhạc

6,7,8,9

Lê Yến

Mĩ thuật

6,7,8

Duẩn

Công nghệ

6

Lan

7

Hải

8

Hải

9

Lan

 

c. Tổ chức kiểm tra, chấm bài và xử lý kết quả bài kiểm tra

- Tổ chức kiểm tra: Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, kịp thời .

 - Coi, chấm bài kiểm tra: Phân công cán bộ, giáo viên coi chéo chuyên môn.

Tổ chức chấm tại hội trường số 2 ngay sau buổi kiểm tra (Có phân ông coi, chấm riêng).

- Xử lý kết quả: Sử dụng kết quả kiểm tra trong việc đánh giá, xếp loại kết quả học tập các môn của học sinh học kỳ I. Bài kiểm tra được lưu trữ tại trường để làm minh chứng phục vụ cho công tác kiểm tra.

2. Khảo sát chất lượng học sinh lớp 6, 9 THCS

2.1. Đối tượng: Học sinh lớp 6, 9 .

2.2. Môn khảo sát: Văn, Toán, Tiếng Anh

2.3. Thời gian: Thực hiện theo lịch thi kiểm tra học kỳ I.

Lưu ý: Chấm, trả bài cho học sinh đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh lớp 6,9, xong trước ngày 22/12/2017.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT;                                                                                                      

- Lưu: VT.

  KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

     Trần Hữu Cương

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 06 : 79
Năm 2021 : 1.134