Căn cứ văn bản số 529/PGD&ĐTngày 21/11/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018. Bậc THCS trường PTDTBT TH&THCS Nậm Chạc xây dựng kế ...